ua
  • ua
  • ru
  • en
ПРО
GEOPORTALUA

GEOPORTALUA - геоінформаційний ресурс, який об'єднує профільні геопортали і є джерелом геоданих на територію України.

Багаторічний досвід учасників УКРГЕО в сфері збору, обробки та надання геоданих в різних галузях і бурхливий розвиток інформаційних технологій надихнуло учасників УКРГЕО реалізовувати спільний проект по створенню «GEOPORTALUA», в якому буде представлена картографічна основа території України, створювана учасниками УКРГЕО.

GEOPORTALUA це:

■ Джерело якісних та офіційних геоданих для Вашого проекту

■ Наявність найбільшого архіву геоданих на територію України

■ Можливість віддаленого доступу до професійних геоданих

■ Розміщення власних геоданих на нашому ресурсі

GEOPORTALUA задуманий як консолідоване джерело базового набору геоданих на територію України і є каталізатором використання геоінформаційних систем в державних, місцевих, корпоративних органах управління.

Однією з його цілей є стандартизація надання геоданих і формування баз геоданих використовуючи сучасні стандарти сімейства ISO 19100 та принципи INSPIRE.

Для розвитку розумної міської інфраструктури, яка базується на принципах відкритих даних, розумного використання цифрових послуг та прозорого управління не обійтись без актуальних, якісних, стандартизованих геопросторових даних.

Населені пункти
Населені пункти

Впровадження геоінформаційних систем для водного господарства дозволяє полегшити та автоматизувати роботу, істотно розширити використання картографічної основи, яка містить великий об'єм інформації, необхідної для аналізу гідрологічного режиму водних обєктів.

Водне господарство
Водне господарство

Для ефективного управління лісовим фондом України та оптимізації своєї діяльності використовується спектрозональна аэрофотосъемка, яка є найбільш інформативною для виконання лісовпорядних робіт. За допомогою матеріалів ДЗЗ вирішуються такі основні задачі, як виявлення, контроль і моніторинг незаконних вирубок лісів та визначення породного складу лісів.

Лісове господарство
Лісове господарство

Землі сільськогосподарського призначення є не тільки основним джерелом сировини для агропромислового комплексу, а й стратегічно важливим економічним ресурсом. Найбільш точне і повне уявлення інформації про сільськогосподарські землі можна отримати з матеріалів аерофотозйомки.

Сільське господарство
Сільське господарство

Одним з істотних питань, яке має безпосередній позитивний вплив на стан національної безпеки і обороноздатності держави, є наявність актуальної картографічної основи на території України у всіх державних органах і установах, що забезпечують реалізацію державної політики в сфері національної безпеки і оборони, а так само наявність технічних можливостей використання єдиної картографічної основи в цифровому вигляді в усіх органах.

Оборона і безпека
Оборона і безпека